RESONANCE – VOCAL EXERCISE

RESONANCE – VOCAL EXERCISE


Exercise number 1… the nae sound nae nae nae nae nae nae nae nae nae nae nae nae nae nae nae nae nae nae (Piano playing) exercise number 2….. the nja sound nja nja nja nja nja nja nja nja nja nja nja nja nja nja nja nja nja nja Exercise number 3….. the NG sound ng…………. ng……………..